G

Jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa Teatralnego POD GÓRKĘ
Wieczór Galowy - Przetrwamy

Towarzystwo Teatralne POD GÓRKĘ jest teatrem wędrującym. Jego przedstawiciele odbyli wiele podróży artystycznych wzruszając i bawiąc publiczność od Arizony po Malmo, od Nowego Sącza po Szczecin. Łączy ich wspólne upodobanie do wyrażania ekspresji aktorskiej za pomocą środków wokalnych. W Mińsku wystąpią z koncertem: Monika Świtaj, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki a przy fortepianie Jerzy Derfel i Zbigniew Rymarz.

Stanisław Górka, Monika Świtaj, Wojciech Machnicki, Jerzy Derfel (fot. Anna Kowalska)

 

godz. 17:00 WSTĘP WOLNY