A

W zawiązku z remontem Pałacu Dernałowiczów, od 14 maja do 22 czerwca zajęcia:

hip-hop  videoclip  dance  zumba kids  zumba   joga

wg stałego harmonogramu będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Budowlana 2.

Zajęcia plastyczne w piątki będą rozpoczynały się 15 minut wcześniej, czyli o godz. 16:15

Balet oraz kurs tańca towarzyskiego wg stałego harmonogramu będą odbywały się

w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Dąbrówki 10.