A

Od 23 lat przy Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie mieści się liceum, którego patronką jest Agnieszka Osiecka. Taki patron zobowiązuje, więc powstały tam zajęcia teatralne i wokalne, a spośród uczestników tychże zajęć rekrutują się młodociani artyści teatru N. O. R. A, którzy wystąpią w koncercie prezentującym piosenki Agnieszki Osieckiej.

Teatr N. O. R. A - Nadwiślańskie Oddziały Rezerw Artystycznych
Reżyser - Krzysztof Konrad
Przygotowanie wokalne - Borys Somerschaf

Występują:
Klaudia Jadczak - zdobywczyni I miejsca w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu w 2018 r. Jest uczennicą kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osieckiej w Warszawie.
Katarzyna Jeżewska
Wiktoria Sarna
Katarzyna Mielnik
Kamila Sulkowska
Daria Piotrowicz

godz.15:30 WSTĘP WOLNY