Skeczowisko "CO NAS KRĘCI, CO NAS FRUSTRUJE"
24 października 2013 r.