KATARZYNA ŁANIEWSKA - KONCERT POEZJI PATRIOTYCZNEJ
"ZIEMIA TRUDNEJ JEDNOŚCI"
11 kwietnia 2014 r.