WIECZÓR JUBILEUSZOWY STANISŁAWA GÓRKI

24 kwietnia 2014 r.