70 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 2014 r.

fot. MDK, Dariusz Mól