TERESA DROZDA
POŻEGNANIE Z CZECHAMI, CZYLI POLSKIE ŚLADY W PIOSENCE CZESKIEJ

11 grudnia 2014 r.