Z cyklu KIERUNEK FRANCJA
Wieczór Piosenki Francuskiej
C'EST SI BON

16 kwietnia 2015 r.