OTWARCIE WYSTAWY RAJMUNDA GIERSZA
3 sierpnia 2016 r.

Otwarcie wystawy Rajmunda Giersza, mińszanina, którego malarstwo otwiera nowe, inne możliwości postrzegania naszego życia. Bardzo nam miło, że tak licznie nas odwiedziliście.
Szczególne podziękowania dla rodziny Gierszów za dobre słowo i wsparcie przesięwzięcia.
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy