NOC MUZEÓW

19:00 - MZM DZIAŁ 7 PUŁ
wystawa "Kopijniki - węgierskie pomniki pamięci"
prezentacja uzbrojenia Ułanów (TP 7PUL)
prezentacja zabytkowych motocykli (KDM Magnet)

20:30 - MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ
otwarcie wystawy "Śladami Cyryla i Metodego - od Moraw do Chorwacji"
emisja filmu "Muzeum Utracone", cz. 1

21:50 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
wystawa "Od Niemna do Sekwany - z historii wojen Napoleońskich
emisja filmu "Muzeum Utracone", cz. 2

23:10 - MIEJSKI DOM KULTURY
wystawa "Okolice Młodej Polski"
multimedialne projekcje na fasadzie pałacu
emisja filmu "Muzeum Utracone", cz. 3
OGNISKO

17 maja 2014 r.