UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 224. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Program uroczystości:

11:40 - zbiórka pocztów sztandarowych na placu przed Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim

11:50 - przemarsz w kolumnie na miejsce odprawienia nabożeństwa

12:00 - uroczysta Msza Święta przy Pomniku Konstytucji 3 Maja (po Mszy Świętej składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem)

13:30 - powrót w kolumnie na miejsce zbiórki

3 maja 2015 r.