96. ROCZNICA POWSTANIA ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP
6. ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH

Program uroczystości:

11:45 Przegrupowanie kompanii honorowej
12:00 Złożenie meldunku Ministrowi Obrony Nadorodowej
12:05 Podniesienie flagi państwowej
12:10 Powitanie gości i pocztów sztandarowych
12:15 Referat okolicznościowy
12:20 Przemówienia okolicznościowe
12:40 Wręczenie odznaczeń i dyplomów
12:45 Modlitwa za Ojczyznę
12:50 Złożenie kwiatów pod pomnikiem ZIW
13:00 Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
13:05 Odprowadzenie kompanii honorowej

10 listopada 2015 r. godz. 11:45