Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
Zmagania o Pałacową MaskęZapraszamy miłośników sztuki scenicznej ze szkół i placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych do udziału w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Zmagania o Pałacową Maskę.

4.04.2016 – godz. 9.00 – szkoły podstawowe
5.04.2016 – godz. 9.00 – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
6 i 7.04.2016 – godz. 9.00 – przedszkola (7 kwietnia – w przypadku dużej liczby zgłoszeń)
9.04.2016 – godz. 16.00 – FINAŁ – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (występują zdobywcy złotych masek w każdej kategorii)

Informacji telefonicznie udziela inst. Małgorzata Sulewska: 25.758.3917 wew. 13

Regulamin Maska 2016
Karta zgłoszenia Maska 2016