OTWARCIE GALERII RAJMUNDA GIERSZA

Zapraszamy na otwarcie stałej ekspozycji prac Rajmunda Giersza.

Od trzech lat w MDK Mińsk Mazowiecki staramy się konsekwentnie realizować ideę przywracania pamięci o postaciach historycznych, które bywały w Mińsku Mazowieckim, mają związek z miastem. Są to znane osoby ze świata sztuki, polityki, literatury.
Uznaliśmy, że nie możemy przejść obojętnie obok wybitnego mińskiego malarza - Rajmunda Giersza.

Artysta urodził się w roku 1937 w Mińsku Mazowieckim.
Współpracując i wymieniając doświadczenia z profesorami wyższych szkół artystycznych w Polsce i innymi artystami na świecie rozwijał swój talent malarski.
Za pomocą symbolicznych postaci ludzkich, którymi posługuje się w swoim charakterystycznym malarstwie, wyraża zauroczenia, lęki, obsesje i skojarzenia, przekłada to na dokonania w sztuce.

Malarstwo Giersza otwiera nowe, inne możliwości postrzegania naszego życia.
Dokonania tego artysty zostawiają w nas piętno, zmieniają, dają początek prądom, które do tej pory w nas nie istniały.

Zapraszamy na otwarcie stałej ekspozycji prac artysty, które będzie można oglądać w MDK Mińsk Mazowiecki od 3 sierpnia.
Wernisaż wystawy - 3.08 o godz. 19:00.


3 sierpnia 2016 r. godz. 19