ZMAGANIA O PAŁACOWĄ MASKĘ

Zapraszamy miłośników sztuki scenicznej ze szkół i placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych do udziału w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Zmagania o Pałacową Maskę.

20.03.2017 – godz. 9.00 – szkoły podstawowe
21.03.2017 – godz. 9.00 – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
22 i 23.03.2017 – godz. 9.00 – przedszkola (23.03 – w przypadku dużej liczby zgłoszeń)
25.03.2017 – godz. 16.00 – FINAŁ – wręczenie nagród oraz występ zdobywców Złotych Masek w każdej kategorii.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.03.2017 r.

Regulamin Pałacowa Maska 2017
Karta zgłoszenia Pałacowa Maska 2017
Kolejność - przedszkola
Kolejność - podstawówki
Kolejność - gimnazja i ponadgimnazjalne
Protokół - przedszkola
Protokół - podstawówka
Protokół - gimnazjum i ponadgimnazjalne