O NAS

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim zgodnie ze statutem nadanym mu przez Radę Miasta w dniu 23 kwietnia 2012 r. prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
 2. tworzenie warunków dla rozwoju działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 3. organizowanie i wspieranie imprez artystyczno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 4. organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw artystycznych i wernisaży.
 5. działalność instruktażowe – metodyczną, szkoleniową i informacyjną.
 6. prowadzenie różnego rodzaju kursów, konkursów, przeglądów, seminariów, zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 7. prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych, folklorystycznych,
 8. upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.
 9. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym promocja działalności kulturalnej Miasta i dorobku artystycznego twórców kultury lokalnej,
 10. współdziałanie z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami twórców i artystów oraz z organami władz publicznych, zajmujących się działalnością kulturalną w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta,
 11. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi,
 12. gospodarowanie Pałacem wraz z mieniem i nieruchomościami przekazanymi przez Organizatora.

Rozmiar czcionki
Kontrast

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku ze stanem epidemii Covid-19 jesteście zobowiązani do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach MDK. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dane wydarzenie w celu wypełnienia i podpisania oświadczenia. Jest także możliwość wydrukowania i wypełnienia oświadczenia w domu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA