WARSZTATY

 

WSZYSTKIE WARSZTATY SĄ ODWOŁANE.

Balet dzieci od 5 lat. Prowadzi: dr Patrycja Samson Ładno (przyjęcie do grupy następuje na podstawie oceny przez instruktora predyspozycji kandydatów)

Joga zajęcia dla dorosłych. Prowadzi: Edyta Matejko Paszkowska

Pałacowy Teatr Dziecięcy dzieci i młodzież od 6 lat. Prowadzi: Urszula Brzost

Plastyka dla dzieci  dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-12 lat. Prowadzi: Elżbieta Dunajewska
Plastyka dla młodzieży  młodzież od 12 lat. Prowadzi: Elżbieta Dunajewska

Rysunek i malarstwo zajęcia dla dorosłych. Prowadzi: Elżbieta Dunajewska

Wokal bez tajemnic dzieci od 6 lat, młodzież oraz dorośli. Prowadzi: Marcin Błądziński (przyjęcie do grupy następuje na podstawie oceny przez instruktora predyspozycji kandydatów)

Robotyka dzieci w wieku 6-10 lat. Prowadzi: LabRobotics

NOWE W OFERCIE
Taniec współczesny i jazzowy dla dzieci i młodzieży

Taniec jazzowy to styl, który zawiera w sobie elementy baletu, tańca modern oraz akrobatyki, przez co w żaden sposób nie ogranicza wyobraźni pedagoga i tancerza. Podstawą tańca jazzowego jest policentryzm, czyli izolowanie poszczególnych części ciała. W miarę upływu czasu, oprócz klasycznej formy, powstało kilka jego odmian: lirycal jazz, broadway jazz, modern jazz, jazz funk, afro jazz, street jazz. Taniec ten pozwala na dużą swobodę ruchu i ekspresji, daje możliwość improwizacji. Zajęcia z tańca jazzowego doskonale wyrabiają nawyk prawidłowej postawy, estetykę ruchu. Mają na celu wykształcenie harmonii ruchu. Poprawiają siłę i elastyczność mięśni. Taniec jazzowy rozwija umiejętność koordynacji, bazuje się na wewnętrznym rytmie, dynamice i precyzji ruchu. Zajęcia składają się z rozgrzewki, nauki techniki tańca, choreografii oraz stretchingu. Podczas zajęć tancerz wykonuje szereg ćwiczeń, które rozwijają i rozciągają poszczególne grupy mięśniowe, poprawiają motorykę ciała. Choreograf rozwija kreatywność uczniów. Swoich podopiecznych uczy w ekspresyjny sposób wyrażać tańcem uczucia i emocje, rozwija własny styl tancerza.
Technika tańca współczesnego charakteryzuje się przede wszystkim naciskiem na wyrobienie w uczniach świadomości ciała, a także plastykę ruchu, kontrolę oddechu, improwizację oraz partnerowanie. Taniec ten kładzie nacisk na wyrażanie emocji tancerza, który tańcząc, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy. Tutaj tancerz ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu - wykorzystując ciężar ciała, grawitację, oddech, niezbędna jest też współpraca z podłogą, izolacja ruchu poszczególnych części ciała z wykorzystywaniem różnych płaszczyzn, kierunków i dynamiki. Pedagodzy tańca współczesnego korzystają z różnych technik tanecznych, na przykład, z technik tańca klasycznego, jazzowego. Ten styl tańca może zawierać elementy akrobatyki i wielu innych dziedzin tańca.

Fitness dla dorosłych – TBC i stretching

TBC (Total Body Conditioning) są to zajęcia wzmacniające oraz ogólnorozwojowe. Celem treningu jest zwiększenie tempa metabolizmu, w rezultacie spalamy zbędną tkankę tłuszczową. Efekty oraz zalety treningu: poprawa kondycji, zwiększenie wytrzymałości, wzmocnienie wszystkich grup mięśniowych, budowanie tkanki mięśniowej i lepsze samopoczucie.
Ten trening poprzedza rozgrzewka, która ma przygotować organizm do intensywnego wysiłku. Pozwala to ograniczyć ryzyko kontuzji. Część główna zajęć opiera się na ćwiczeniach kierowanych na wszystkie partie mięśniowe. Zajęcia kończą się stretchingiem, czyli rozciąganiem. Regularny stretching pomaga rozluźnić mięśnie. Redukuje stres. Wspomoże też idealnie ćwiczenia na kręgosłup. Nie tylko zauważymy ogólną poprawę sprawności fizycznej, zręczności i elastyczności mięśni, zwiększy się także nasz zakres ruchu.

Ewentualny podział na grupy w przypadku nowych, zajęć zależy od ilości zapisanych osób.

Osoby, które korzystają ze zniżek, mogą zakupić karnety na zajęcia w biurze MDK (prosimy pamiętać, że przy zakupie karnetu należy okazać uprawniającą do zniżki Kartę Uczestnika). W przypadku zapisów i wnoszenia opłat w biurze MDK, prosimy wcześniej pobrać i wypełnić niezbędne dokumenty KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA. Z kompletem niezbędnych dokumentów zapraszamy wówczas do biura MDK.

Przypominamy, że działamy w czasie trwania epidemii. Wprowadziliśmy dodatkowe procedury i zabezpieczenia, które są szczegółowo opisane w REGULAMINIE zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim w sezonie 2020/2021 oraz w REGULAMINIE wydarzeń artystycznych organizowanych w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury. Zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tych dokumentach jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach.

 

KLAUZULA RODO

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku ze stanem epidemii Covid-19 jesteście zobowiązani do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach MDK. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dane wydarzenie w celu wypełnienia i podpisania oświadczenia. Jest także możliwość wydrukowania i wypełnienia oświadczenia w domu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA