WARSZTATY

Zapraszamy na zajęcia rozwijające pasje, kreatywność i artystyczną wrażliwość. Mamy nadzieję, że każdy niezależnie od wieku i zainteresowań znajdzie coś dla siebie.

HARMONOGRAM

Balet dzieci od 5 lat. Prowadzi Iryna Kupriianova (przyjęcie do grupy następuje na podstawie oceny przez instruktora predyspozycji kandydatów – spotkanie organizacyjne 27 września, godz. 16) KUP BILET

Pałacowy Teatr Dziecięcy  dzieci i młodzież od 6 lat. Prowadzi Urszula Brzost KUP BILET

Plastyka dla dzieci  dzieci w wieku 6-8 lat  KUP BILET oraz 9-12 lat   KUP BILET. Prowadzi Elżbieta Dunajewska

Plastyka dla młodzieży młodzież od 12 lat. Prowadzi Elżbieta Dunajewska KUP BILET

Rysunek i malarstwo  zajęcia dla dorosłych. Prowadzi Elżbieta Dunajewska KUP BILET

Wokal bez tajemnic  dzieci od 6 lat, młodzież oraz dorośli. Prowadzi Marcin Błądziński (przyjęcie do grupy następuje na podstawie oceny przez instruktora predyspozycji kandydatów, zajęcia indywidualne). Zainteresowane warsztatami osoby prosimy o przesłanie swoich danych kontaktowych na adres mbladzinski@mdkmm.pl Instruktor ustali wówczas termin pierwszego spotkania.

Taniec współczesny i jazzowy dla dzieci i młodzieży Prowadzi Iryna Kupriianova KUP BILET

Szachy  zajęcia dla dzieci i młodzieży  KUP BILET . Prowadzi Andrzej Koseski

Ceramika KUP BILET

Ceramika to obróbka i praca z gliną. Dzieci tworzą różne rzeczy, co sprowadza się do dumy i samozachwytu, ćwiczenia małej motoryki, wyobraźni i kreatywności młodego artysty. Podczas zajęć dzieci poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości, uczą się różnych technik lepienia i zdobienia. Tematy są dostosowane do pór roku, okazji oraz wieku i możliwości dzieci. Zajęcia prowadzi pracownia SensoCreative, wzbogacając naturalny rozwój dzieci w sposób kreatywny i ciekawy. Instruktorki oprócz znajomości ceramiki, mają również doświadczenie pedagogiczne.

KOMIKS zajęcia dla młodzieży, prowadzi Wojciech Cichoń  KUP BILET

Ewentualny podział na grupy zależy od ilości zapisanych osób. Zajęcia rozpoczynamy 1 października.  Zapisy i opłaty za zajęcia prosimy dokonywać on line www.ekobilet.pl (nie trzeba wówczas dostarczać papierowych wersji dokumentów).

Sprzedaż biletów dla osób korzystających ze zniżek wyłącznie w biurze MDK (prosimy pamiętać, że przy zakupie biletu należy okazać uprawniający do zniżki dokument).
W przypadku zapisów i wnoszenia opłat w biurze MDK, prosimy wcześniej pobrać i wypełnić niezbędne dokumenty - Kartę Zgłoszenia oraz Oświadczenia
Z kompletem niezbędnych dokumentów zapraszamy wówczas do biura MDK.
Przypominamy, że działamy w czasie trwania epidemii. Wprowadziliśmy dodatkowe procedury i zabezpieczenia, które są szczegółowo opisane w REGULAMIN Zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim w sezonie 2021/2022.  Zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku ze stanem epidemii Covid-19 jesteście zobowiązani do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach MDK. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dane wydarzenie w celu wypełnienia i podpisania oświadczenia. Jest także możliwość wydrukowania i wypełnienia oświadczenia w domu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA