SPRAWDŹ
MOCNA DAWKA
KULTURY
KUP BILET
SPRAWDŹ
MOCNA DAWKA
KULTURY
CZERWIEC

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w dniu 2 maja 2018 r.  został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Obowiązki i uprawnienia IOD określa Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Funkcję tę dla Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim pełni Pan Ryszard Chmurski (tel. 601-506-234, e-mail: r.chmurski@abi-warszawa.pl)