RODO

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym, oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, informuje że:

 • w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów – Użytkowników, Najemców, Dostawców, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz klikając w odpowiedni link poniżej.
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • umieszczając informację na stronie www.mdkmm.pl

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć obowiązek informacyjny Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim względem:

 • obecnych, byłych i przyszłych użytkowników oferty kulturalnej  tutaj (PDF)
 • najemców sali, sprzętu  tutaj (PDF)
 • naszych dostawców, wykonawców i ich pracowników  tutaj (PDF)
 • osób znajdujących się na terenie monitorowanym przez MDK   tutaj (PDF)
 • kandydatów do pracy   tutaj (PDF)
 • podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych   tutaj (PDF)
 • nadawców korespondencji elektronicznej   tutaj (PDF)
 • użytkowników Fanpage’a na Facebooku   tutaj (PDF)

Oraz informacje:

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku ze stanem epidemii Covid-19 jesteście zobowiązani do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach MDK. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dane wydarzenie w celu wypełnienia i podpisania oświadczenia. Jest także możliwość wydrukowania i wypełnienia oświadczenia w domu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA